Available courses

Nuotolinio mokymosi kursų rengimas ir teikimas MOODLE aplinkoje30 val. atviras internetinis kursas, kurį pristato Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi (LieDM) tinklo konsorciumas

Kurso tikslas - suteikti žinių, įgūdžių, mokėjimų apie nuotolinio mokymosi kursų rengimą ir teikimą MOODLE aplinkoje.
Tikslinės grupės
Mokytojai, dėstytojai, asistentai bei kiti kursų autoriai, rengiantys arba rengsiantys, teikiantys arba teiksiantys nuotolinio mokymosi kursus MOODLE aplinkoje.
Kurso metu dalyviai ugdys savo įgūdžius, gebėjimus įgyvendinti mokymosi procesą pilnai ar dalinai išnaudojant VMA MOODLE galimybes, projektuoti mokymosi procesą VMA, parenkant tinkamą virtualiosios mokymosi aplinkos įrankį, susipažins bei gebės pasiūlyti alternatyvių mokymosi proceso teikimo sprendimų ir įgyvendinimui VMA MOODLE. Pasibaigus kursui, įgijus praktinių ir teorinių žinių, dalyviai turėtų gebėti parengti bei teikti nuotolinio mokymosi kursą VMA MOODLE. Sėkmingai atlikusiems visas užduotis bus išduodami pažymėjimai

Kurso pradžia 2019 m. balandžio 6 d., pabaiga - gegužės 20 d.

Kursas sukurtas LieDM plėtros projekto mokymų (birželio 20d.) dalyviams.
Į kursą mokymų dalyviai gali įsiregistruoti su įsirašymo raktu "liedm"

Šiame kurse pateikiama, pagal LieDM plėtros projektą parengta metodinė pagalba Moodle naudotojams (dėstytojams ir administratoriams).

Kursas sukurtas LieDM plėtros projekto mokymų (kovo 21d.) dalyviams.
Į kursą mokymų dalyviai gali įsiregistruoti su įsirašymo raktu "liedm".

Kursas sukurtas LieDM plėtros projekto mokymų (kovo 28d.) dalyviams.
Į kursą mokymų dalyviai gali įsiregistruoti su įsirašymo raktu "liedm".

Kursas sukurtas LieDM plėtros projekto mokymų (kovo 14d.) dalyviams.
Į kursą mokymų dalyviai gali įsiregistruoti su įsirašymo raktu "liedm".

Kursas sukurtas LieDM plėtros projekto mokymų (kovo 7d.) dalyviams.
Į kursą mokymų dalyviai gali įsiregistruoti su įsirašymo raktu "liedm".

Mokymų Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas skaitmeninėje mokymosi aplinkoje kursas, 40 akad. val.

Mokymai yra organizuojami įgyvendinant projekto „Universiteto link – atotrūkio tarp mokyklų ir universitetų mažinimas per neformalųjį švietimą“ (Up2U) veiklas. Daugiau apie projektą adresu up2university.eu.