Kursai

Nuotolinio mokymosi kursų rengimas ir teikimas MOODLE aplinkoje30 val. atviras internetinis kursas, kurį pristato Lietuvos nuotolinio ir e.mokymosi (LieDM) tinklo konsorciumas

Kurso tikslas - suteikti žinių, įgūdžių, mokėjimų apie nuotolinio mokymosi kursų rengimą ir teikimą MOODLE aplinkoje.
Tikslinės grupės
Mokytojai, dėstytojai, asistentai bei kiti kursų autoriai, rengiantys arba rengsiantys, teikiantys arba teiksiantys nuotolinio mokymosi kursus MOODLE aplinkoje.
Kurso metu dalyviai ugdys savo įgūdžius, gebėjimus įgyvendinti mokymosi procesą pilnai ar dalinai išnaudojant VMA MOODLE galimybes, projektuoti mokymosi procesą VMA, parenkant tinkamą virtualiosios mokymosi aplinkos įrankį, susipažins bei gebės pasiūlyti alternatyvių mokymosi proceso teikimo sprendimų ir įgyvendinimui VMA MOODLE. Pasibaigus kursui, įgijus praktinių ir teorinių žinių, dalyviai turėtų gebėti parengti bei teikti nuotolinio mokymosi kursą VMA MOODLE. Sėkmingai atlikusiems visas užduotis bus išduodami pažymėjimai

Kurso pradžia 2019 m. balandžio 6 d., pabaiga - gegužės 20 d.

Kursas sukurtas LieDM plėtros projekto mokymų (birželio 20d.) dalyviams.
Į kursą mokymų dalyviai gali įsiregistruoti su įsirašymo raktu "liedm"

Šiame kurse pateikiama, pagal LieDM plėtros projektą parengta metodinė pagalba Moodle naudotojams (dėstytojams ir administratoriams).

Kursas sukurtas LieDM plėtros projekto mokymų (kovo 21d.) dalyviams.
Į kursą mokymų dalyviai gali įsiregistruoti su įsirašymo raktu "liedm".

Kursas sukurtas LieDM plėtros projekto mokymų (kovo 28d.) dalyviams.
Į kursą mokymų dalyviai gali įsiregistruoti su įsirašymo raktu "liedm".

Kursas sukurtas LieDM plėtros projekto mokymų (kovo 14d.) dalyviams.
Į kursą mokymų dalyviai gali įsiregistruoti su įsirašymo raktu "liedm".

Kursas sukurtas LieDM plėtros projekto mokymų (kovo 7d.) dalyviams.
Į kursą mokymų dalyviai gali įsiregistruoti su įsirašymo raktu "liedm".

Mokymų Mokymosi proceso organizavimas ir valdymas skaitmeninėje mokymosi aplinkoje kursas, 40 akad. val.

Mokymai yra organizuojami įgyvendinant projekto „Universiteto link – atotrūkio tarp mokyklų ir universitetų mažinimas per neformalųjį švietimą“ (Up2U) veiklas. Daugiau apie projektą adresu up2university.eu.Modulio tikslas - ugdyti gebėjimus įvertinti aplinkos veiksnius, turinčius įtakos sveikatai, parinkti jų tyrimo metodus, siūlyti aplinkos poveikio sveikatai valdymo būdus, taikyti organizacines, teisines, ekonomines, technines, socialines ir visuomenės sveikatos priemones, padedančias išsaugoti, stiprinti ir kontroliuoti visuomenės sveikatą, suprasti asmens ir visuomenės sveikatos dėsningumus, sveikatos priežiūrai įtakos turinčius veiksnius, sveikatos problemų nustatymo metodus.

Studijų dalyko tikslas- suteikti studentams praktinių įgūdžių, konsultuoti ir kontroliuoti Kursinio darbo rengimą. 
Kursinio darbo rengimas yra individualus studento darbas, pareiga ir atsakomybė. Kursinis darbas rengiamas pagal metodinius ir raštvedybos nurodymus.


Kurso metu studentai susipažins su žmogaus fizinio išsivystymo tyrimais, gebės įvertinti pacientų raumenų sistemos funkcinę būklę, sąnarių sistemos funkcinę būklę, judesių koordinaciją ir pusiausvyrą, gebės formuluoti kineziterapijos tikslus ir uždavinius, žinos kineziterapijos priemones ir kineziterapinio plano sudarymo principus.Šiame kurse studentai supažindinami su galimomis vykdyti verslo formomis Lietuvoje.

Lekt. S. Vaičiukynienė

Sakoma, kad orchidėjos – legendomis apipinti mistiški augalai. Egzotiški žiedai sukėlė didžiulį susidomėjimą vos pasiekę Europą. Su meile prižiūrimos gėlės šeimininkus apdovanoja ypatingais žiedais. Orchidėjos gali žaliuoti net šimtus metų ir tapti iš kartos į kartą perduodama šeimos relikvija. Ką gi daryti, kad egzotiški žiedai džiugintų savo šeimininkus? Orchidėjas namuose gali auginti kiekvienas, tam nereikia jokių ypatingų sąlygų - prireiks kai kurių žinių, kruopštumo bei rūpestingumo.

Šios paskaitos metu susipažinsite su orchidėjų auginimo sąlygomis:

  • Auginimo vieta
  • Persodinimas
  • Žydėjimas
  • Dauginimas
  • Kenkėjai ir ligos
  • Kada ir kaip teisingai tręšti orchidėjas?
  • Bendri patarimai

Susipažinę su paskaitos medžiaga savikontrolei atlikite testą.

Suteikti struktūrizuotas žinias apie verslo ekonomiką ir vadybą.

Ko reikia ir kaip reikia daryti dekupažo techniką (internete surinkta informacija).

Studijų programa:

TESTAS

Šiuo metu šiame kurse testuojame integraciją su Zoom vaizdo konferencijų sistema. Ateityje pateiksime ir daugiau integracijų su išorinėmis sistemomis pavyzdžių.